Trang chủ AE PROJECTS | TEMPLATES 640Studio All Products Bundle

640Studio All Products Bundle

Bởi Administrator
0 Bình luận 19 lượt xem
0

640Studio – All Products Bundle Free DownloadPremiere Pro Presets, Effects

You will get this 

  • 40 Transitions Video Effects Starter Pack
  • 50 Vhs Presets Pack
  • 300+ Action Sci-fi Cinematic Anamorphic Lens Flares
  • 340 Transition Video Effects Pack
  • 500 Photography Presets Pack
  • 540 Cinematic Luts Pack
  • 640 Transitions Video Effects Pack
  • 840 Transitions Video Editing Pack

Thành viên Premium Member mới có thể thấy nội dung này
Vui lòng  hoặc Nâng cấp thành viên
NẾU GẶP VẤN ĐỀ GỬI MAIL ĐẾN LETHINH21.BENTRE@GMAIL.COM HOẶC INBOX TRỰC TIẾP VÀO FANPAGE

Để lại bình luận của bạn :))

* Vui lòng đăng nhập